Informaţiile pe care le conţine acest site au fost create să fie cât mai cuprinzătoare şi reale posibil. Totuşi, ne rezervăm dreptul, de a efectua modificări în orice moment, fără notificare prealabilă, cu privire la preţuri, culori, materialele, echipamentele, specificaţii, modele şi disponibilitate. Unele link-uri oferite pe acest site pot duce la alte site-uri gestionate de administratori independenţi. Aceştia sunt singurii responsabili pentru informaţiile prezentate pe site-urile respective. Opel şi agenţiile sale de publicitate nu au niciun control sau responsabilitate cu privire la conţinutul site-urilor independente şi oferă aceste link-uri pentru confortul vizitatorilor săi. Pentru specificaţiile actuale Vă rugăm să contactaţi dealerul autorizat Opel.